Samenkomen: bereken de capaciteit van uw ruimten

Naast de ‘anderhalvemeter’ is goede ventilatie essentieel voor het tegengaan van de verspreiding van COVID-19. Maar wat is ‘goede ventilatie’? Maak hier eenvoudig een risicotaxatie met betrekking tot het aantal bezoekers van uw kerkgebouw.
Naar de berekening

Over het initiatief

Ventilatie van gebouwen is belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Internationaal loopt er een discussie over de relatie tussen besmetting en verspreiding via aerosolen. Aerosolen zijn hele kleine vochtdruppels die kunnen blijven zweven in een afgesloten ruimte. Vastgesteld is dat bij COVID-19 juist vooral de grotere druppels dit virus verspreiden en die vallen door hun gewicht binnen 1,5 meter op de vloer. Afstand houden op 1,5 meter is daarom essentieel en een primaire route om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het RIVM sluit echter het risico van besmetting via aerosolen in kleine, slecht geventileerde ruimten niet uit en heeft onderzoek gedaan naar de hoge besmettingsaantallen bij uitbraken bij koren [1]. Bij hoge besmettingsaantallen wordt zingen in groepsverband ontraden.

Het CDC (Amerika), ECDC (Europa) en het Robert Koch Institute (Duitsland) zien een risico van besmetting via aerosolen, waarbij aandacht gevraagd wordt voor passende ventilatie [2].

Maar wat is nu ‘passende ventilatie’ of ‘voldoende ventilatie’? Dat hangt sterk af van de situatie. Deze website geeft een risicotaxatie met betrekking tot het aantal personen in een ruimte, gerelateerd aan het volume van de ruimte, de duur van de bijeenkomst en de ventilatiecapaciteit van de betreffende ruimte. De risicotaxatie is in eerste instantie gegeven vanuit het perspectief van een kerkgebouw, met aandacht voor het zingen tijdens de kerkdienst. Andere type ruimtes kunnen worden doorgerekend met de rekentool van het Masterplan Ventilatie [3]. De rekentool voor kerkgebouwen op deze site vormt een hulpmiddel bij adviezen van de ‘werkgroep zingen in de kerk’.

[1] Advies Koren en zangensembles, RIVM

[2] https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/heating-ventilation-air-conditioning-systems-covid-19

Initiatiefnemers:
  • Henk Willem van Dorp MBA | DGA Van Dorp Groep
  • prof. dr. ir. Atze Boerstra | Directeur bba binnenmilieu & Hoogleraar TU Delft
  • ir. Bert van Dorp | Hoofd R&D Orange Climate
  • ing. Jaap Dijkgraaf | Directeur DWA
  • dr. ir. Kees Wisse | Senior adviseur DWA
  • dr. ir. Francesco Franchimon | Directeur Franchimon ICM
  • prof. ir. Peter Luscuere | Hoogleraar TU Delft
  • ds. dr. Wilbert van Iperen | Classispredikant PKN