Risicotaxatie

Actueel Nieuws  |  november 2021 

Deze site biedt een risicotaxatie met betrekking tot het aantal bezoekers van uw kerkgebouw. De risicotaxatie staat in de context van het aantal actuele besmettingen in Nederland, mutaties van het coronavirus en de maatregelen in andere maatschappelijke sectoren.

In verband met de zogenoemde ‘Deltavariant’ is de rekenkern aangepast (versie 2.1). De rekenresultaten wijken daarmee af van gemaakte berekeningen in eerdere versies. In deze nieuwe versie wordt de gelegenheid geboden de (lokale) vaccinatiegraad mee te nemen. Tevens is een CO2-berekening toegevoegd die een aanvullende beoordeling geeft van de ventilatiecapaciteit van het gebouw.

Vanaf 17 november 2021 geldt dat de anderhalve meter opnieuw wordt ingevoerd als wettelijke verplichting [1].

Voor kerken zijn er geen aanvullende eisen gesteld wat betreft coronatoegangsbewijzen.

Zingen brengt risico’s met zich mee. Gezien de oplopende besmettingsaantallen wordt aanbevolen de duur van de zang te beperken evenals het geluidsniveau [1].     

Goed ventileren is van groot belang. Het advies van de werkgroep ‘zingen in de kerk’ biedt een verdere toelichting en een aantal algemene risicoprofielen [2]. De rekentool op deze website vormt een hulpmiddel om dit voor een specifieke situatie concreet uit te werken. De risico-taxatie op deze website is alleen geldig voor scenario’s waarin anderhalve meter afstand gehouden wordt.

[1] "Herinvoering anderhalve meter afstand leidt tot beperking aantal kerkgangers", CIO 17 november 2021

[2]  Vervolg advies om de verspreiding van het Covid-virus in en rond kerkelijke samenkomsten tegen te gaan. Werkgroep ‘zingen in de kerk’, 17 november 2021

Versie
Versie 2.1 van 17 september 2021. Uitbreiding met CO2-berekening / vaccinatiegraad / Deltavariant.

  Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie.

  Disclaimer

  De rekentool op deze site geeft een risicotaxatie op basis van transmissie van SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook noodzakelijke vereenvoudigingen om te kunnen rekenen. Extra risico’s die ontstaan door alle andere transmissieroutes zijn niet inbegrepen in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 meter afstand wordt gehouden en als hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd).

  Zingen is niet zonder risico’s. Hierbij wordt verwezen we naar de diverse ‘super spreading events’ die er in het recente verleden hebben plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat er toch weer uitbraken komen die gerelateerd zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook al worden de uitkomsten van deze site gebruikt voor het bepalen van de duur van de gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of het maximaal aantal personen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de invoergegevens. De uitkomst dient uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de risico’s. Gebruik van de uitkomst van de rekentool kan in geen enkel geval garanderen dat in de desbetreffende ruimte geen overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden.

  De individuele initiatiefnemers en de betrokken bedrijven bij deze website zijn niet verantwoordelijk voor eventuele (gezondheid)schade die kan ontstaan. De eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij het desbetreffende kerkbestuur of de kerkenraad.

  Meer informatie over het juridisch kader van het houden van kerkdiensten kunt u vinden op de routekaart van het CIO.

  Controle voor uw specifieke situatie behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid.