Risicotaxatie

Actueel Nieuws  |  10 februari 2022

Deze site biedt een risicotaxatie met betrekking tot het aantal bezoekers van uw kerkgebouw. De risicotaxatie staat in de context van het aantal actuele besmettingen in Nederland, mutaties van het coronavirus en de maatregelen in andere maatschappelijke sectoren. 

In het algemeen geldt het volgende advies om de besmettingsrisico’s laag te houden: houd anderhalve meter afstand, beperk het aantal personen in de ruimte zodanig dat het CO2-gehalte beneden de 900 ppm blijft en beperk de duur van de gemeentezang.  

Deze tool biedt de mogelijkheid om het criterium van 900 ppm te evalueren voor een specifieke situatie. Deze resultaten worden niet beïnvloed door varianten van het virus of de vaccinatie-effectiviteit. 

Wat betreft besmettingsrisico’s en het reproductiegetal is er sprake van een ruwe indicatie die kan helpen om een beeld te krijgen hoe ver te gaan in het beperken van de duur van de gemeentezang. Er is sprake van een ruwe indicatie omdat de cijfers die beschikbaar zijn met betrekking tot besmettelijkheid van de Omikronvariant en de vaccinatie-effectiviteit met de nodige onzekerheid gepaard gaan.     

De rekenkern is aangepast voor de zogenoemde ‘Omikronvariant’ (versie 2.2). De rekenresultaten wijken daarmee af van gemaakte berekeningen in eerdere versies. Als er gebruik gemaakt wordt van de (lokale) vaccinatiegraad in de berekening, dan dient men uit te gaan van het aandeel met een ‘booster’.  

Versie
Versie 2.2 van 10 februari 2022. Aanpassing Omikronvariant. 

  Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie.

  Disclaimer

  De rekentool op deze site geeft een risicotaxatie op basis van transmissie van SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook noodzakelijke vereenvoudigingen om te kunnen rekenen. Extra risico’s die ontstaan door alle andere transmissieroutes zijn niet inbegrepen in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 meter afstand wordt gehouden en als hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd).

  Zingen is niet zonder risico’s. Hierbij wordt verwezen we naar de diverse ‘super spreading events’ die er in het recente verleden hebben plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat er toch weer uitbraken komen die gerelateerd zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook al worden de uitkomsten van deze site gebruikt voor het bepalen van de duur van de gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of het maximaal aantal personen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de invoergegevens. De uitkomst dient uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de risico’s. Gebruik van de uitkomst van de rekentool kan in geen enkel geval garanderen dat in de desbetreffende ruimte geen overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden.

  De individuele initiatiefnemers en de betrokken bedrijven bij deze website zijn niet verantwoordelijk voor eventuele (gezondheid)schade die kan ontstaan. De eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij het desbetreffende kerkbestuur of de kerkenraad.

  Meer informatie over het juridisch kader van het houden van kerkdiensten kunt u vinden op de routekaart van het CIO.

  Controle voor uw specifieke situatie behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid.