Risicotaxatie

Actueel Nieuws  |  januari 2021 

Deze site biedt een risicotaxatie met betrekking tot het aantal bezoekers van uw kerkgebouw. De risicotaxatie staat echter in de context van het aantal actuele besmettingen in Nederland en de maatregelen in andere maatschappelijke sectoren. 

Door de hoge aantallen van de besmettingen in de maatschappij zijn de grenzen bereikt van het rekenmodel op deze websiteHet rekenmodel gaat uit van 1 besmet persoon in een ruimte, maar met de huidige besmettingsgraad is dat een steeds minder waarschijnlijk uitgangspunt. Daarnaast is de potentiële besmetting niet alleen afhankelijk van overdracht via aerosolenmaar ook van contactmomenten. Het advies is daarom om verkeers- en contactmomenten te beperken. 

Na het overleg tussen de koepelorganisatie van de kerken en Minister Grapperhaus zijn de volgende adviezen van toepassing: 

 • Blijf zoveel mogelijk thuis en woon de kerkdienst via de digitale middelen bij.
 • Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”). 
 • Dringend advies om te onthouden van samenzang. 

   Bron: https://www.cioweb.nl/behoedzaam-vieren-van-geloof/ 

   Vul hier uw gegevens in voor de risicotaxatie.

   Disclaimer

   De rekentool op deze site geeft een risicotaxatie op basis van transmissie van SARS-CoV-2 via aerosolen en bevat ook noodzakelijke vereenvoudigingen om te kunnen rekenen. Extra risico’s die ontstaan door alle andere transmissieroutes zijn niet inbegrepen in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld de gevolgen als er geen 1,5 meter afstand wordt gehouden en als hygiënevoorschriften niet worden opgevolgd).

   Zingen is niet zonder risico’s. Hierbij wordt verwezen we naar de diverse ‘super spreading events’ die er in het recente verleden hebben plaats gevonden. Het is niet uit te sluiten dat er toch weer uitbraken komen die gerelateerd zijn aan kerkdiensten, of zingen in de kerk, ook al worden de uitkomsten van deze site gebruikt voor het bepalen van de duur van de gemeentezang, de duur van de bijeenkomst of het maximaal aantal personen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de invoergegevens. De uitkomst dient uitdrukkelijk slechts ter indicatie van de risico’s. Gebruik van de uitkomst van de rekentool kan in geen enkel geval garanderen dat in de desbetreffende ruimte geen overdracht van SARS-CoV-2 zal plaatsvinden.

   De individuele initiatiefnemers en de betrokken bedrijven bij deze website zijn niet verantwoordelijk voor eventuele (gezondheid)schade die kan ontstaan. De eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij het desbetreffende kerkbestuur of de kerkenraad.

   De noodverordening van uw regio bepaalt wat er mogelijk is met betrekking tot samenzang in religieuze bijeenkomsten. Controle voor uw specifieke situatie behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid.